Održana 4. sjednica Gradskog vijeća Popovače

Održana je 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Popovače, a jedna od usvojenih točaka odnosila se na Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Popovače. Kako je pojasnio gradonačelnik Josip Mišković prihodi su u prvoj polovici godine bili na 40%, a rashodi na 45%, što je i inače praksa, budući da se veći dio aktivnosti, posebice dodjele sredstava za određene projekte, izvršavaju u drugom dijelu godine.


Jednoglasno su usvojena i Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i izvedbenog programa rada Dječjeg vrtića Popovača za 2020./2021.godinu te Izvješće o radu Knjižnice i čitaonice Popovača za 2020.godinu.
„Dječji vrtić Popovača javna je ustanova koja u okviru djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ostvaruje programe kojima su u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece. Rad se odvijao u Centralnom objektu vrtića u Popovači te područnom odjeljenju Voloder u okviru 10-satnog programa za djecu od navršenih 12 mjeseci do polaska u školu. Realiziran je s 247-ero djece koja su bila upisana u 13 odgojnih skupina. Na početku pedagoške godine upisano je 78 nove djece.“ – istaknula je ravnateljica Dječjeg vrtića Andreja Zeman uz dodatno pojašnjenje provođenja epidemijskih mjera. Vijećnik Roman Rosavec ravnateljicu je upitao “Hoće li se po naseljima organizirati radionice budući da sva djeca nemaju mogućnost doći u Popovaču, tj.razmišlja li o uvođenju određenih noviteta ili će biti poput svoje prethodnice?”, a ravnateljica mu je pojasnila kako se od radionica po naseljima odustalo zbog malog broja zainteresiranih, ali i reorganizacije rada, odnosno nužnih sredstava koja su za tu namjenu potrebna.

„Stanje knjižničnog fonda u stalnoj je promjeni. Nabava knjižnične građe iz godine u godinu se povećava, ograničena financijskim sredstvima, a primarno je planirana preferencijama naših korisnika i aktualnostima koje nalaže izdavačka produkcija. Tijekom prošle godine zbog pandemije su izostali edukacijsko motivacijski programi za sve skupine korisnika, što se neposredno odrazilo na ukupan broj korisnika, no broj posuđenih jedinica veći je od onog u 2019.godini.“ – pojasnila je ravnateljica Knjižnice i čitaonice Nives Jurkin Stambolija uz zahvale Gradu, Ministarstvu kulture i medija te ostalim partnerima na suradnji.

Prije izlaganja Izvješća o poslovanju Eko Moslavine d.o.o. za 2020.godinu dio vijećnika HDZ-a napustio je sjednicu (Katarina Uremović, Ivan Abaz, Danijel Sučija i Hrvoje Vuić).

Vezano uz točku dnevnog reda direktorica tvrtke Adrijana Cvrtila istaknula je financijske podatke, osvrnuvši se i na dug prema Gradu Popovači. “Eko Moslavina u 2020. ostvarila porast ukupnih prihoda za 5% i ukupnih rashoda za 4% te je dobit prije oporezivanja ostvarena u iznosu od 231.000 kuna što je za 176.000 kuna bolji rezultat u odnosu na prethodnu godinu. S 31. 12. 2020. ukinuta je Naknada za razvoj, a ovih dana vratili smo i dug prema Gradu Popovači te je to napokon, nakon 10-ak godina riješeno.“ – rekla je Cvrtila.
Za raspravu se javio vijećnik SDP-a Rizo Mešić. „Gospođo Cvrtila kako ste?“ – uvodno je pitao te pojasnio kako vijećnici SDP-a u prošlom sazivu nisu prihvaćali izvješća i planove te tvrtke, no, zbog situacije koja je trenutna, odnosno zbog „okretanja leđa“ vijećnika HDZ-a koji su u prethodnom razdoblju sve podržavali, a ovoga puta su napustili vijeće, SDP je odlučio biti „ZA“ prezentirano izvješće.
U daljnjem tijeku rasprave javio se vijećnik Roman Rosavec (HDZ) komentiravši kako gospodin Mešić ima određene probleme s HDZ-om, te ga je zbog čestog spominjanja te stranke pozvao da se učlani u nju. O izvješću je rekao kako je transparentno te su i prisutni vijećnici HDZ-a glasali „ZA“. Izvješće je tako jednoglasno usvojeno s 11 glasova, a potom su i preostala 3 vijećnika HDZ-a (Roman Rosavec, Ivica Keser i Branko Gregurek) napustili sjednicu.


U nastavku su sve točke jednoglasno usvojene. Izvješće tvrtke Moslavina d.o.o. predstavio je direktor Mijo Šepak. „U poslovnoj 2020. godini ostvarili smo prihod u iznosu 22.935.329 kn i rashod od 22.811.186 kn, odnosno s neto dobiti u iznosu od 95.963 kn. Društvo kontinuirano ulaže u povećanje učinkovitosti i optimalizaciju troškova u obavljanju djelatnosti s ciljem pružanja što kvalitetnije vodne usluge građanima i ostalim korisnicima, a uvažavajući zahtjeve, posebnosti i različitost koncepcija svih članova društva (Kutina, Popovača, V. Ludina) što daje vidljive rezultate. Između ostalog, Moslavina d.o.o., ne samo da je prepoznata, već je i potvrđena u svim važnim institucijama kao dokazani nositelj aktivnosti koji može provesti zacrtane programe, poput Aglomeracije Kutina.“- rekao je Šepak i dodao kako se uskoro očekuje i reforma o uslužnim područjima, a prema čijem nacrtu bi Moslavina d.o.o. bilo poduzeće zaduženo za područje gradova: Kutine, Popovače i Novske, te općina Velika Ludina, Lipovljani, Jasenovac i Hrvatska Dubica.
Upitan od strane predsjednika vijeća Saše Jagarčeca (SDP) direktor je istaknuo kako će se s novim načinom upravljanja mijenjati i struktura Nadzornog odbora, a za u kojem su sada dva predstavnika Kutine, te po jedan Popovače i Velike Ludine, kao i jedan predstavnik poduzeća.
Vijećnik HSLS-a Andrija Ričko upitao je tko treba servisirati hidrantske nastavke, a direktor Šepak pojasnio je kako je to u nadležnosti Moslavine d.o.o. budući da je Grad Popovača, kao što su to učinili i Grad Kutina te Općina Velika Ludina, prenio imovinu u vlasništvo komunalnog poduzeća. Budući da je mreža tek donedavno prenesena, nije se još sve stiglo odraditi, tako da dio krivice, ako ima određenih propusta, snosi i bivši vlasnik, odnosno Grad, ali i dio građana koji svojim postupcima štete istoj (prometne nesreće i sl.).
Šepak se osvrnuo i na projekt Aglomeracija Popovača, budući da za njega postoji velik interes, pojasnivši kako će on prema sadašnjim predviđanjima stajati oko 220 milijuna kuna, a financirat će se većinom iz EU fondova, te Hrvatskih voda, Moslavine d.o.o. i Grada Popovače. Određene aktivnosti oko njegove pripreme već postoje, a sama realizacija, kojom će se znatno podići kvaliteta vodovodne i kanalizacijske usluge, trebala bi započeti po završetku projekta vezanog uz Kutinu.


Vijećnici su potom donijeli i dvije odluke vezane uz Tržnicu. One su se odnosile na prijenos tržnice na upravljanje i održavanje Komunalnim servisima Popovača te na davanje suglasnosti na Tržni red kojim je propisano i radno vrijeme svakim radnim danom i subotom od 7-15 sati.


U nastavku je donesena i Odluka o izmjeni Odluke o izradi IX. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja naselja Popovača. Budući da je izmjena ovog dokumenta u tijeku, a pristigli su i novi zahtjevi od strane građana, ali i važnih investitora, donesenom će se Odlukom omogućiti uvrštavanje istih.
Također, donesena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja gospodarsko-proizvodne zone Mišička u Popovači. Osnovni razlog ove izmjene je zahtjev od strane tvrtke Sano kako bi im se mogao omogućiti završetak izgradnje nove investicije.
U daljnjem tijeku donesena je i Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Popovače, a kojom će se, između ostalog, regulirati koncesija dimnjačarskoj službi na razdoblje do najviše 5 godina. Naime, u tom bi razdoblju Komunalni servisi Popovača trebali osposobiti osobu te bi to gradsko komunalno poduzeće preuzelo i obavljanje ovih poslova.


Donesena je i Odluka o osnivanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Popovače.
Uz stalna Radna tijela Gradskog vijeća koja su imenovana na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća (Mandatna komisija i Komisija za izbor i imenovanje), Gradsko vijeće osniva i Komisiju za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost , Povjerenstvo za imenovanje ulica i trgova, Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga kandidata za Godišnju nagradu Grada Popovače te niz odbora (za komunalnu djelatnost, gospodarstvo, turizam, zdravstvo, poljoprivredu, kulturu i prosvjetu, branitelje, ekologiju) od kojih svako ima po 5 članova. Oni će uz predstavnike političkih stranaka u vijeću imati i predstavnike iz Gradske uprave te institucija vezanih uz određenu djelatnost, a kreirat će se u narednom razdoblju.

Vijećnici su pri samome kraju za članicu Nadzornog odbora Moslavine d.o.o. izabrali vijećnicu Dijanu Lipovac (HSP), a za člana Nadzornog odbora Eko Moslavine d.o.o. vijećnika Josipa Vlašića (HSP).
Dnevni red je nadopunjen te je donesena i Odluka kojom će zimsku službu na nerazvrstanim cestama na području Grada obavljati Komunalni servisi Popovača, a pomoć pri izvršenju usluga pružit će im lokalna poduzeća.


U okviru Aktualnog sata 4. sjednice, vijećnici su izrazili interes za tijek aktivnosti na projektu Aglomeracija Popovača, za rokove i način financiranja izgradnje Športsko rekreacijskog centra Moslavac te termin otvaranja gradske Tržnice. Aktualizirana su i pitanja sanacije prometnice Gornja Gračenica- Ciglenica, svjetlosne signalizacije na pješačkom prijelazu u središtu Volodera, mogućnosti izgradnje spojne ceste Radnička ulica- Ravnik, otvaranja podružnice glazbene škole u Popovači kao i izgradnje mosta preko Jelenke odnosno spojne ceste Kolodvorska- Sisačka ulica. Vijećnike je zanimalo i da li je Grad u okviru provedbe postupka prodaje tvornice Lipovica imao mogućnost uvjetovati vrste djelatnosti kojima će se novi vlasnik baviti te razmišlja li se o otvaranju Robotičkog centra s obzirom na vrhunske rezultate koje ne svjetskoj razini postižu mladi robotičari iz Popovače. Gradonačelniku su postavljena i pitanja vezana za sanaciju Ulice Varoš u Strušcu, realizaciju najavljene odluke o subvencioniranju kupnje prve nekretnine mladima, sanaciju udarnih rupa u Ulici sv. Barbare u Voloderu te nastavak zamjene postojeće javne rasvjete led lampama kao i mogućnost ponovnog osiguravanja usluge logopeda. Upućen je i apel gradskoj upravi da od HŽ-a zatraži uređenje pješačkog prijelaza na pruzi u Sisačkoj ulici u Popovači te izražen interes za raspored asfaltiranja nerazvrstanih cesta, izmještanje trafostanice u Gornjoj Jelenskoj , informiranje Grada Popovače o aktualnom natječaju za izbor novog direktora Eko Moslavine, sanaciju pješačke staze u Moslavačkoj ulici u Voloderu te mogućnost utjecanja gradske uprave na sanaciju željezničke stanice u tom naselju.