Obilazak pogona za preradu pitke vode „Ravnik“

U sklopu europskog projekta Aglomeracija Kutina dio radova izvodi se i na pogonu za preradu pitke vode u Ravniku, koji je smješten na području grada Popovače.

Radovi na njegovoj izgradnji krenuli su ljetos i napreduju prema planu, a s važnošću izgradnje ovog uređaja vodeće ljude Kutine i Popovače, ali i zamjenika generalnog direktora Hrvatskih voda Davora Vukmirića upoznao je direktor Moslavine d.o.o. Mijo Šepak. „Predviđena je izgradnja novog pogona za preradu pitke vode, on će biti kapaciteta 120 L/sec, a tehnologija koja će se primjenjivati ista je kao i na starom pogonu. Ovaj projekt izuzetno je važan za Aglomeraciju Kutina zbog stabilnosti i sigurnosti vodoopskrbe, a vrijedi napomenuti i da se u sklopu projekta rade i dva dodatna bunara u Osekovu, svaki kapaciteta do 40 L/sec.“ – pojasnio je Šepak.

Ova količina prerade i kapacitet pogona jamčit će sigurnu količinu vode za sve građane i gospodarski potencijal područja za budućih 50 godina, istaknuto je prilikom obilaska, a zadovoljstvo provedbom projekta potvrdio je gradonačelnik Kutine Zlatko Babić.

„Projekt Aglomeracija Kutina odvija se izuzetno dobro. Sve faze su u punom zamahu, a vremenski gledajući nalazimo se u realizaciji  njegove prve trećine. U mjestima gdje se odvija zamjena postojeće vodovodne i kanalizacijske instalacije naši građani negoduju zbog brzine izvođenja radova, dok u našim prigradskim naseljima, gdje do sada nisu postojale te instalacije, oni su izuzetno zadovoljni jer će konačno dobiti ono što dugi niz godina očekuju. Mene veseli činjenica da se radovi na svim radilištima odvijaju sukladno dinamici i nadam se njegovom uspješnom završetku.“ – rekao je kutinski gradonačelnik.

Zbog dotrajalosti pogona i područje Grada Popovače imalo je problema, potvrdio je zamjenik gradonačelnika Lovro Miklaužić uz kojeg je bila i pročelnica UO za komunalni sustav i prostorno planiranje Ivka Nikolić Jež. „Građevinski ciklus koji se ovdje odvija je zapravo osiguranje dobre budućnosti. Radovi na pročistaču su uvertira u Aglomeraciju Popovača, što je i logičan slijed nakon bušenja novih bunara, povećanja kapaciteta i završetka projekta Aglomeracije Kutina.“ – istaknuo je zamjenik gradonačelnika Popovače dodavši kako je ova tema jedna od onih za koju se veže posebno velik interes gradskih vijećnika i građana.

„Prvenstveno čestitam gradonačelniku Babiću i direktoru Šepaku te njihovim timovima koji provedbom ovog projekta nadilaze sve što se do sada odvijalo u Kutini i čitavom ovom kraju, a pohvalno je i da se dinamički plan maksimalno poštuje. Čestitam i svim sudionicima u izvođenju radova, naime, od 60 projekata koje su Hrvatske vode ugovorile, 40-ak ih je aktivno na području Dunavskog sliva i ovo je jedan od najboljih.“ – rekao je zadovoljan viđenim Davor Vukmirić, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda.

Uređaj za kondicioniranje pitke vode – Ravnik II vrijedan je nešto više od 50 milijuna kuna s PDV-om, dok je ukupna vrijednost projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“ 488,4 milijuna kuna (s PDV-om) od čega 262,9 milijuna kuna čine bespovratna sredstva Europske unije iz Kohezijskog fonda. Nastavi li se realizacija projekta prema planu, nema razloga da ne bude završen do zadanog roka, a to je kraj 2023.godine.