Javni poziv za kupnju stanova POS-a traje do 27. listopada

U tijeku je javni poziv Grada Kutine za prikupljanje pisanih zahtjeva za kupnju stanova iz Programa POS-a koja će se graditi na Trgu dr. Franje Tuđmana sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji radi utvrđivanja Dodatne liste reda prvenstva.

 Pravo na kupnju stana iz Programa POS-a na području grada Kutine imaju građani – državljani Republike Hrvatske. Predvidiva cijena 1 m2 neto korisne površine stana iznosi 1.350,00 EUR. Predvidivu kupoprodajnu cijenu moguće je smanjiti, ali i povećati do 7%, što će se utvrditi nakon dovršetka izgradnje i po obračunu troškova.

 Zahtjev za kupnju stana podnosi se na posebnom obrascu, koji se, kao i pripadajuće izjave, preuzima neposredno u Gradskoj upravi Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12, Kutina, soba 214/II kat radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati, te na web stranici Grada Kutine (www.kutina.hr).

 Zahtjev za kupnju stana predaje se poštom ili neposredno na adresu Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12, Kutina  zaključno do 27. listopada 2021. godine (bez obzira na način dostave), sa naznakom „JAVNI POZIV – PROGRAM DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE, NE OTVARAJ“.

  Podnositelji zahtjeva dodatne informacije mogu dobiti u Gradskoj upravi Grada Kutine i na telefon 044/692-025 ili 044/692-015 svaki radni dan od 7,00 do 15,00 sati. Zahtjevi podneseni izvan roka neće se razmatrati.