Izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine 3. listopada

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 19. kolovoza 2021. donijela je Odluku o raspisivanju dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda.

Izbori će se održati u nedjelju 3. listopada.

Birači, pripadnici nacionalnih manjina odnosno birači iz reda pripadnika hrvatskog naroda koji ostvaruju pravo na zastupljenost u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave iz navedene Odluke, mogu izvršiti pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača u nadležnim upravnim tijelima koja vode registar birača u županijama, odnosno Gradu Zagrebu prema mjestu prebivališta.

Pozivaju se pripadnici nacionalnih manjina odnosno pripadnici hrvatskog naroda koji će navršiti 18 godina do dana održavanja dopunskih izbora da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti pred nadležnim upravnim tijelom koje vodi registar birača.

Rok za podnošenje zahtjeva istječe u srijedu 22.rujna.

Birači mogu pregledati svoje podatke upisane u registar birača na mreznoj stranici Ministarstva pravosuda i uprave: https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/ .

Skreće se pozornost biračima da na dopunskim izborima mogu glasovati samo u mjestu svog prebivališta te da se na dan izbora ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti.

S obzirom da se dopunski izbori provode po osnovi nacionalne pripadnosti, birači pripadnici nacionalnih manjina i pripadnici hrvatskog naroda koji imaju prebivalište u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojima ostvaruju pravo na zastupljenost i koji imaju važeću  osobnu  iskaznicu,  ulaze u popis birača i nalazit će se na izvacima  iz  popisa birača dostavljenim na biračka mjesta.

Birači  za koje se,  prilikom  dolaska  na  biračko mjesto,  utvrdi  da nisu  upisani  u  izvatke  iz popisa birača, mogu na dan održavanja izbora ostvariti svoje pravo glasovanja s potvrdom za glasovanje koju izdaje nadležno upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba prema mjestu prebivališta birača.