Knjižnica i čitaonica Velika Ludina traži pomoćnog knjižničara

Knjižnica i čitaonica Velika Ludina raspisuje Javni natječaj za pomoćnog knjižničara na radni odnos u određenom vremenskom periodu od godine dana.

Prijaviti se mogu osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom, koje imaju određena znanja u korištenju računala, komunikacijske vještine, spremnost za stalno usavršavanje, poznavanje i primjena socioloških, pedagoških i didaktičkih metoda u radu s korisnicima.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:  zamolbu, životopis, potvrdu o stručnoj spremi, potvrdu o položenom stručnom ispitu (ukoliko ga imaju položenog), uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci, potvrda HZMO o radnom stažu te domovnicu.

Više informacija o natječaju zainteresirani mogu pronaći na internetskoj stranici Općine Velika Ludina.

Prijave na natječaj podnose se preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu: KNJIŽNICA I ČITAONICA VELIKA LUDINA, Obrtnička 3, 44316 Velika Ludina, sa naznakom „Za natječaj – pomoćni knjižničar“, u roku od 8 dana od objave natječaja, odnosno do 22. srpnja.