Grad Popovača objavio Javni poziv za sufinanciranje u poljoprivredi u 2021. godini

Grad Popovača raspisao je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje u poljoprivredi na području Grada u 2021. godini.

Predaje se zahtjev za Mjeru 9 –  Subvenciju proizvodnje povrća i cvijeća u zatvorenim prostorima.

Svrha ove subvencije je povećanje proizvodnje povrća i cvijeća u zatvorenim prostorima (plastenicima i staklenicima) minimalne površine 500 m², a korisnici mogu biti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Subvencija iznosi 3,00 kn/m² proizvodnog prostora, a isplata će se vršiti na temelju utvrđene veličine zatvorenog prostora na kojem se uzgaja povrće i cvijeće. Korisnik može u toku godine ostvariti pravo na subvenciju najviše do 10.000,00 kuna.

Obrazac za prijavu, obrazac izjave o korištenim potporama male vrijednosti i obrazac privole mogu se preuzeti na internetskoj stranici grada ili osobno u zgradi gradske uprave.

Zahtjevi za se zaprimaju do 16. travnja 2021. godine.