Započela sanacija štete na Društvenom domu u Velikoj Ludini

Započela je obnova Društvenog doma u Velikoj Ludini koji je oštećen prilikom pokušaja pljačke bankomata 31. siječnja.  Radove vrijedne više od 150 tisuća kuna izvodi velikoludinska tvrtka Zulf gradnja.

Kako ističe načelnik Dražen Pavlović požar je prouzročio veliku materijalnu štetu na Društvenom domu i pošti te je rezultirao time da sada u Velikoj Ludini nema bankomata PBZ-a.

„Od tog vremena pa do danas procijenili smo štetu, s obzirom da je dom bio osiguran u to smo uključili osiguravajuće društvo, izradili projekt i troškovnik sanacije te započeli sa građevinskom obnovom koja je u tijeku. U isto vrijeme održavali smo komunikaciju sa Privrednom bankom Zagreb te smo ishodili njihovu odluku da ponovno postave bankomat na istom mjestu. Bankomat će biti ponovno postavljen u drugoj polovici travnja (za mjesec dana), a do tada će Općina Velika Ludina završiti sanaciju Društvenog doma.“ – obrazložio je načelnik Pavlović.