Pregled čeka još 5 200 objekata

Na temelju ažuriranih ArcGIS podataka, nakon razornih potresa koji su pogodili našu Sisačko-moslavačku županiju krajem prošle godine, građani su prijavili štetu na 38 618 objekata, a statičari su do sada pregledali 33 419 objekata.

Neuporabljivo je nešto više od 4 100 objekta, privremeno neuporabljivo više od 7 300 objekta, a uporabljivo s preporukom o postupanju gotovo 14 800 objekta.