Za prvo novorođeno dijete dvije tisuće, a za svako sljedeće po tisuću kuna više

Temeljem Odluke gradonačelnika Josipa Miškovića, a sukladno planiranim sredstvima za javne potrebe u socijalnoj skrbi u 2021. godini, Grad Popovača će i tijekom ove godine građanima s ovog područja za prvo novorođeno dijete isplaćivati pomoć u iznosu od 2.000 kuna, a za svako sljedeće po 1.000 kuna više.

Pravo na novčanu pomoć za dijete rođeno u periodu od 01.01.2021.-31.12.2021.g. može ostvariti i koristiti jedan od roditelja ili posvojitelja djeteta koji ima prebivalište na području Grada Popovače i to neprekidno najmanje dvije godine prije rođenja djeteta za koje traži novčanu pomoć te koji je  državljanin Republike Hrvatske.

Za slučaj da jedan od roditelja nema prebivalište na području Grada Popovače, roditelj koji podnosi zahtjev treba podnijeti dokaz da drugi roditelj nije ostvario pravo na naknadu za novorođeno dijete u svojem mjestu prebivališta.

Zahtjev za ostvarivanje prava na dodjelu novčane pomoći roditelj podnosi Upravnom odjelu za proračun i opću upravu na posebnom obrascu koji je dostupan na internet stranici grada www.popovaca.hr. Podnositelj je zahtjev dužan podnijeti u roku od 30 dana od dana rođenja djeteta. Isplata sredstava za novorođenu djecu vršit će se jednokratno u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva na tekući račun roditelja.