Stvaranje uvjeta za dobivanje građevinske dozvole za nastavak izgradnje pješačke staze u Mikulanici

Grad Popovača ovih dana očekuje rješavanje svih preduvjeta za završetak projektne dokumentacije i dobivanje građevinske dozvole za izgradnju pješačke staze u Ulici Mikulanica koja će biti nastavak izgrađene pješačke staze u Ulici Rajčevac.

„Grad Popovača je prije tri godine započeo aktivnosti vezane za stvaranje uvjeta za izgradnju pješačke staze u Mikulanici. U okviru izrade idejnog rješenja za taj projekt, ustanovljeno je kako navedena cesta, kojom inače upravlja Županijska uprava za ceste Sisačko- moslavačke županije, nije katastarski ucrtana sukladno stvarnom stanju na terenu. Grad Popovača stoga je zatražio ucrtavanje ceste od strane ŽUC-a kao upravitelja iste, te je ovih dana zaprimio odgovor kako će se pristupiti zajedničkom financiranju radova na ucrtavanju navedene ceste prema Zakonu o cestama. Po završetku upisa ceste, imat ćemo sve uvjete za izdavanje građevinske dozvole za pješačku stazu Mikulanica od Ulice Rajčevac do Ulice Čupora moslavačkih, za što je Grad već dao izraditi projektnu dokumentaciju“- obrazlaže gradonačelnik Josip Mišković.