Rješavanje problema dimnjačarske službe

Grad Popovača privodi kraju rješavanje problema sa dimnjačarskom službom zbog odlaska dimnjačara u mirovinu.

Kako ističe gradonačelnik Josip Mišković raspisan  je javni natječaj kako bi se izabrao novi koncesionar, a do uvođenja u posao, obavljaju se samo hitne intervencije. „To će biti odrađeno kroz nekoliko dana, pa ukoliko postoje potrebe, građani se mogu javiti gosp.Lukač, koncesionaru u drugom dijelu grada, starom dimnjačaru koje se obvezao da će odraditi određene intervencije dok se ne izabere novi koncesionar, a sve upite i potrebe za obavljanjem usluge građani mogu javiti i Gradskoj upravi.“

Gradonačelnik je dodao i kako je o toj temi bilo razgovora na nedavno održanom kolegiju ureda gradonačelnika te će se i Komunalni servisi Popovača pokušati pripremiti za tu djelatnost. Riječ je o dugotrajnom postupku, no, ukoliko se krene u tu realizaciju, Grad Popovača trajno bi riješio i taj problem.