Redovno održavanje prometnice u naselju Ciglenica

U tijeku su radovi redovnog održavanja koje provodi Županijska uprava za ceste Sisačko- moslavačke županije putem ugovornog izvoditelja Županijskih cesta Zagrebačke županije na lokalnoj cesti 33020 u naselju Ciglenica.

„Radovi će obuhvatiti skidanje nadvišenih zemljanih dijelova bankine, popravak udarnih jama u bankinama kamenim materijalom te sanaciju udarnih rupa asfaltom na stalnoj cesti.“ – istaknuo je zamjenik sisačko-moslavačkog župana Roman Rosavec.