Rad upravnih tijela Sisačko-moslavačke županije

Za građane koji žele saznati sve informacije vezane za rad upravnih tijela Sisačko-moslavačke županije, ali i sve ostale informacije, upite i podatke o kontakt telefonima timova za psiho socijalnu pomoć , uspostavljen je pozivni centar sa sljedećim brojevima:

099 582 6729

099 582 6730

099 582 6731

099 582 6732

099 582 6733

i email adresom: infocentar@smz.hr

Radno vrijeme pozivnog centra je svaki dan od 8:00 do 18:00.