Oštećeno gotovo 2000 stambenih objekata, 825 obrtnika, 700 trgovačkih društava

U Sisačko-moslavačkoj županiji do sada je prijavljena šteta na 16 659 stambenih objekata, dok je do 9.siječnja pregledano njih 13 005. Trenutno je neuporabljivo 1945 stambenih objekata, privremeno je neuporabljivo njih 3114, dok je uporabljivo 7946 stambenih objekata. Iz Stožera civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije ističu kako su trenutno zaprimili 745 zahtjeva za kamp kućicama.

Što se tiče gospodarskih subjekata, oštećeno je 825 obrtnika, od čega 300 u Sisku, 60 u Hrvatskoj Kostajnici i isto toliko u Glini, u Topuskom njih 25, a u Petrinji 380 objekata. Službe su obišle 1463 obiteljsko-poljoprivredna gospodarstva, a oštećenja je pretrpjelo njih 619.

Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Sisak prikuplja prve podatke o oštećenim trgovačkim društvima. Procjena je da je oštećeno više od 700 trgovačkih društava od ukupno 1350 s područja Siska, Petrinje, Gline, Topuskog, Majura, Hrvatske Kostajnice, Dvora i Hrvatske Dubice.

Od 58 škola i jednog fakulteta na području naše županije, pregledano je 56 objekata, uporabljiva su 23, preporuku je dobilo njih 10, 12 objekata je privremeno neuporabljivo dok je devet objekata neuporabljivo.

Sisački vrtići nemaju oštećenja te su svi u funkciji, od pet petrinjskih vrtića tri imaju zelenu oznaku, a dva imaju žutu oznaku, dok je zgrada glinskog vrtića uporabljiva. Što se tiče domova za starije i nemoćne osobe, sisački dom je neoštećen te su svi korisnici unutra, petrinjski dom je oštećen te su svi korisnici izmješteni kao i u glinskom domu, a tako je i sa Domom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja. Svi Centri za socijalnu skrb na području naše županije imaju zelenu naljepnicu.

Zgrade Doma zdravlja Sisak su u redu, a žutu naljepnicu su dobili domovi zdravlja u Hrvatskoj Kostajnici i Žažini, tako će Dom zdravlja iz Žažine biti u Lekeniku, dok će Dom zdravlja iz Hrvatske Kostajnice biti izmješten u kontejnere ili u ambulantu Dvor, Hrvatska Dubica i Mečenčani. Petrinjski Dom zdravlja u Gupčevoj ulici je oštećen te ima žutu naljepnicu, kao i onaj u Glini te ambulanta u Jabukovcu stoga je rad timova organiziran u kontejnerima. Dom zdravlja u Kutini je također u redu.