Odluka o poništenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Popovača

Gradonačelnik Grada Popovače Josip Mišković donio je dana 13. siječnja 2021. godine Odluku  o poništenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Popovača koji je na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Grada bio objavljen 26.10.2020.godine.

Grad Popovača do kraja siječnja 2021. godine donijet će novu Odluku o raspisivanju Javnog natječaj, a protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Obavijest o donošenju ove Odluke bit će dostavljena svim ponuditeljima koji su predali ponudu na spomenuti Javni natječaj.