Nove atrakcije u Lonjskom polju

Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje izvjestila je kako će posjetitelji od proljeća na tri lokacije u Parku moći uživati u prekrasnom pogledu s tri nova vidikovca – promatračnice koje se grade u sklopu projekta „Povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta Parka prirode Lonjsko polje izgradnjom posjetiteljskog Centra „Crna roda“ Osekovo. Njihova primarna uloga je odmorište i promatračnica za ptice i životinje na njihovom prirodnom staništu.

Dok se ne postave nove promatračnice posjetiteljima u redovno radno vrijeme, od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati nude druge bogate edukativne i rekreativne sadržaje.