Javni poziv za sklapanje ugovora za sufinanciranje troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka na području Grada Popovača za 2021. godinu

Grad Popovača objavio je Javni poziv za sklapanje ugovora za sufinanciranje troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka na području Grada Popovača za 2021. godinu.

Grada je za tu namjenu u Proračunu osigurao sredstva po slijedećim kriterijima učešća:

➢ iznos od 300,00 kuna za ženku psa

➢ iznos od 200,00 kuna za mužjaka psa

➢ iznos od 150,00 kuna ženka mačaka

➢ iznos od 100,00 kuna mužjaka mačke.

Navedene iznose Grad Popovača će uplatiti na žiro račun odabranih ponuditelja nakon podnošenja dokaza o broju izvršnih usluga, te će se svi ostali uvjeti regulirati ugovorima.

Razliku cijene pojedine usluge plaća vlasnik životinje izvršitelju usluge sterilizacije ili kastracije s kojim je Grad Popovača sklopio ugovor o sufinanciranju troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka.

Svi zainteresirani ponuditelji dužni su svoje ponude dostaviti na adresu: Grad Popovača, Trg grofova Erdodyja 5, 44317 Popovača, sa naznakom PONUDA na JAVNI POZIV – za sklapanje ugovora o sufinanciranju troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka na području Grada Popovača za 2021. godinu.

Ponuda treba dostaviti u roku 8 dana od dana objave javnog poziva na službenim stranicama Grada Popovača www.popovaca.hr i oglasne ploče Grada Popovače, odnosno do 21.siječnja 2021.godine.

Nakon provedenog postupka Grad Popovača će za 2021. godinu odabrati i sklopiti ugovore sa dva ponuditelja koji ispunjavaju uvjete po ovom Javnom pozivu.