Državna tajnica Josić: „Zgrade će se s vremenom obnoviti, ali ako nema duha, neće nam zgrade puno pomoći“

Državna tajnica za demografiju i mlade Željka Josić sastala se s udrugama i organizacijama mladih u Sisačko-moslavačkoj županiji. Na sastanku s članovima savjeta mladih iz Sisačko-moslavačke županije u Sisku pohvalila je mlade i volontere koji su pomagali u sanaciji domova građana nakon potresa. Razgovaralo se, među ostalim, i o prijedlozima djelovanja Savjeta mladih, o suradnji i komunikaciji sa Središnjim državnim uredom kao i potrebama mladih u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Državna tajnica Josić obišla je i Sob Čuda – Uosi Smž – terapijskog prostora Udruge osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije te razrušene prostorije Udruge IKS- Udruge za promicanje informatike, kulture i suživota u Petrinji, koja, među ostalim, potiče građanski aktivizam mladih i volonterski rad. Teme razgovora s predstavnicima udruga bile su humanitarne aktivnosti i pružanje podrške na području stradalom u potresu s naglaskom na programe u kojima mladi pružaju podršku mladima.