Crkva sv.Ivana Krstitelja oštećena prilikom potresa

Među brojnim oštećenim objektima prilikom potresa na području Moslavine je i crkva sv.Ivana Krstitelja u Gornjoj Jelenskoj.

Zbog tih oštećenja župnik Marijan Koren pozvao je statičara da je pregleda. Nakon pregleda, ustanovio je da statika nije narušena i da je crkva sigurna i nema opasnosti od urušavanja. Dva dana nakon toga poslao je žutu naljepnicu da se postavi na vrata koruša.

„Žuta naljepnica koju je statičar naknadno poslao za crkvu, izazvala je dosta nesporazuma i nedoumica u vezi sigurnosti crkve za služenje mise. Naknadno je stiglo i pojašnjenje u vezi te naljepnice. Žuta naljepnica znači da objekt ima oštećenja, te da ga je potrebno detaljnije pregledati, a isto tako potrebno je i izvršiti pregled tla. Ujedno je ta naljepnica i uvjet da se može prijaviti šteta na objektu. Trenutno, misna će se slavlja prema planu i dalje održavati u crkvi, a ukoliko dođe do promjena, župljane će se obavijestiti o novoj lokaciji. “ – poručuje iz Župe Gornja Jelenska.