Aplikacija za lakše razvrstavanje otpada

Pitaj Eko” aplikacija za pomoć pri odvajanju različitih kategorija otpada
EKO MOSLAVINA d.o.o. je pokrenula novu aplikaciju pod nazivom “Pitaj Eko” koja korisnicima javne usluge odvoza otpada omogućava jednostavno svakodnevno snalaženje u razvrstavanju otpada. Aplikacija je zamišljena kao asistent građanima da bi na što jednostavniji način te što učinkovitije razvrstavali otpad na kućnom pragu te na jednom mjestu bili u mogućnosti saznati sve relevantne informacije vezane za sustav odvojenog prikupljanja otpada.
Aplikacija obuhvaća široku tražilicu s više od 300 pojmova.
Kako koristiti aplikaciju?
U tražilicu upišite naziv otpada koji želite odbaciti i saznajte u koji spremnik i na koji način to učiniti (papir, plastika, staklo….). Za svaku odabranu vrstu otpada pročitajte njezin opis te provjerite odnosi li se opis na Vašu vrstu otpada i sustav gospodarenja otpadom u vašem gradu ili općini.
Više na poveznici:
https://ekomoslavina.ekoselect.com/