In memoriam Vladimir Balgač Alf

Nakon duge i teške bolesti u 52. godini preminuo je Vladimir Balgač Alf, hrvatski branitelj, pripadnik Prve gardijske brigade i branitelj Vukovara. Balgač je bio branitelj Vukovara od početka kolovoza do okupacije grada 20. studenoga 1991. kada je završio u zarobljeništvu u logoru Stajićevo i u zatvoru u Srijemskoj Mitrovici. Iako je bio ranjavan i prošao pakao srpskih kazamata, Balgač je nakon razmijene 27. ožujka 1992. nastavio ratni put u 204. vukovarskoj brigadi i 125. domobranskoj pukovniji Hrvatske vojske. O herojskoj obrani Vukovara i zlostavljanju u logoru i zatvoru svjedočio je u proljeće 1992. nakon povratka u Kutinu u intervjuu Radio Moslavini i Moslavačkom listu. Nakon rata uključio se u politički, javni i društveni život Kutine. Bio je gradski vijećnik iz redova HSLS-a, zalagao se za gospodarski, komunalni i društveni razvoj grada. Zaslužan je da je njegova Moslavačka ulica, u kojoj je proživio djetinjstvo i mladost, dobila pješački most na potoku Kutinica. Više godina je organizirao hodočašće od Kutine do Vukovara, osnovao je i Udrugu Kutina – Vukovar, bavio se humanitarnim radom i bio aktivan u svojoj župi u Kutinskoj Slatini. U Školi nogometa NK Moslavine u Kutini trenirao je više generacija djece i mladeži. S grupom kutinskih branitelja Vukovara dobitnik je kolektivne Nagrade grada Kutine čiji je novčani dio doniran obitelji suborca, Zdravka Bezuka, preminulog u vukovarskoj bolnici od posljedica teškog ranjavanja. Za doprinos obrani Hrvatske Balgač je odlikovan Redom hrvatskog pletera za pokazanu osvjedočenu hrabrost i junaštvo u Domovinskom ratu. Ispraćaj Vladimira Balgača Alfa je u ponedjeljak, 28. prosinca, u 13 sati na kutinskog gradskom groblju.