Županijska skupština usvojila Proračun za 2021. godinu

Održana je 22. sjednica Županijske skupštine na kojoj je župan Ivo Žinić predstavio vijećnicima prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu.

„Konsolidirani Proračun za sljedeću godinu iznosi 1 298 000 000 kuna. Projekti koji su u realizaciji bit će nastavljeni, uz projekciju za četverogodišnje razdoblje koje je pred nama. Želimo nastaviti dobar kontinuitet povlačenja sredstava iz EU, gdje smo najveći dio ulagali u zdravstvo, ali i u inovativne tehnologije“, rekao je župan, najavljujući početak gradnje Regionalnog centra kompetencija u bivšoj vojarni u Sisku.

Župan je za naredno četverogodišnje razdoblje najavio razvoj čitavog niza projekata vezanih za razvoj gaming industrije, na razvoj solarnih tehnologija, centar svemirskih tehnologija, kao i poduzetničke inkubatore za proizvodnju odnosno testiranje baterija za električne automobile, za drvnu industriju i druge tehnologije.

„Vjerujem da će Proračun zadovoljiti i socijalne potrebe naših stanovnika, u tom dijelu i kod skrbi za hrvatske branitelje nisu smanjivane pozicije“, zaključio je župan Ivo Žinić te iskazao nadu da će sljedeća godina donijeti i uvjete za normalno poslovanje.

Županov je prijedlog prihvaćen jednoglasnom odlukom nazočnih vijećnika.