Žene su snaga zajednice – završna konferencija EU projekta Zaklade S. Stojić

Žene su snaga zajednice. Da je to tako u Kutini žene su pokazale kroz EU projekt Žene su snaga zajednice Zaklade Sandra Stojić.
Na završnoj su konferenciji javnosti predstavljeni provedba i rezultati projekta koji je započeo u listopadu 2018. godine, a proveden je kroz nacionalni program zapošljavanja žena Zaželi.
U protekle dvije godine u projektu je bilo zaposleno 20 žena iz teže zapošljive skupine. One su pružale usluge za 156 korisnika, uglavnom građana starije životne dobi, koji su često bolesni i usamljeni. Projekt vrijedan 3,9 mil. kn sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda (ESF)
Svjetlana Posarić, zaposlenica u projektu zahvalna je što je imala priliku biti zaposlena i steći nova znanja i vještine kroz edukaciju koja je provedena kroz projekt. Zaposlenje i redovita plaća su važni, ali nisu najvrijednije što je dobila kroz ovaj projekt, rekla je Svjetlana Posarić.

Svjetlana Posarić, zaposlenica u projektu

Uz svakodnevni radu u domaćinstvima korisnika socijalnih usluga u projektu kao što su kućanski poslovi, odlazak u trgovinu i sličnu zaposlenice su uspješno prošle edukaciju i osposobljavanje za geronto domaćice te sada imaju više mogućnosti na tržištu rada. Istaknula je to voditeljica projekta Suzana Fehlen te je dodala kako su ostvareni svi ciljevi projekta, a to je pokazala i anketa u kojoj su sudjelovali svi korisnici usluga u projektu..

Suzana Fehlen, voditeljica projekta Žene su snaga zajednice

Provedbom projekta Žene su snaga zajednice puno je dobila i lokalna zajednica na području Grada Kutine, istaknula je Biserka Stojić upraviteljica Zaklade Sandra Stojić izražavajući zadovoljstvo uspješnom provedbom projekta. Izrazila je i nadu kako će moći udovoljiti želji zaposlenih žena i korisnika usluga da se projekt Žene su snaga zajednice nastavi. Zaklada Sandra Stojić prijavila je projekt za nastavak provedbe te očekuju uskoro i odobrenje iz nadležnog ministarstva.

Biserka Stojić, upraviteljica Zaklade Sandra Stojić

Zakladi Sandra Stojić te zaposlenim ženama na uspjehu u provedbi projekta i postignutim rezultatima zahvalili su i čestitali Zlatko Babić, gradonačelnik Kutine i Sonja Đozo Repić, predstojnica Područnog ureda HZZ-a Kutina. Istaknuli su kako je provedbom projekta lokalna zajednica obogaćena novim vrijednostima koje mogu biti primjer svim građanima u pružanju potpore i pomoći ranjivim članovima društva.      Sudionici Završne konferencije EU projekta Zaklade Sandra Stojić „Žene su snaga zajednice“ zaključili su kako su žene zaista snaga zajednice te su izrazili želju da se ovaj projekt nastavi za opće dobro, ali prije svega za dobro korisnika usluga, koji su kroz projekt uključeni u život lokalne zajednice.

ŽENE SU SNAGA ZAJEDNICE

Nositelj: Zaklada Sandra Stojić

Partneri:

         Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Kutina   

         Centar za socijalnu skrb Kutina

         Grad Kutina

Europski socijalni fond

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Zaželi – Program zapošljavanja žena

Upravljačko tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Ulica grada Vukovara 78,  10 000 Zagreb

Posredničko tijelo razine 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, Savska cesta 64, 10 000 Zagreb

Naziv projekta: Žene su snaga zajednice

Korisnik: Zaklada Sandra Stojić, Crkvena 6, 44320 Kutina

Ukupna vrijednost projekta: 3.911.130,30 kuna. 85% ukupnih troškova osigurano je iz sredstava Europskog socijalnog fonda, dok je 15% udio iz Državnog proračuna RH.

Razdoblje provedbe projekta: 1.6.2018. – 30.11.2020.

Ostvareni ciljevi projekta

Osnažen radni potencijal za 20 nezaposlenih žena i žena s nižom razinom obrazovanja iz ruralnog područja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici

 Pružena potpora i podrška za ukupno 156 krajnjih korisnika kroz povećanje razine kvalitete života

Elementi projekta

1. Zapošljavanje i obrazovanje / osposobljavanje žena iz ciljanih skupina i troškovi vezani uz krajnje korisnike

2. Promidžba i vidljivost

3. Upravljanje projektom i administracija

1. Zapošljavanje i obrazovanje/osposobljavanje

žena iz ciljanih skupina

i troškovi vezani uz krajnje korisnike

20 zaposlenih pripadnica ciljane skupine

15 osposobljenih i obrazovanih pripadnica ciljane skupine

Pružanje usluge 156 korisnika – osobama starije životne dobi, osobama u nepovoljnom položaju ili osobama s invaliditetom

Pružanje pomoći u dostavi namirnica, u pripremi obroka u kućanstvima, u održavanju čistoće stambenog prostora, pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pružanje podrške kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo i pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava, dostavljanje lijekova i pomagala, plaćanje računa i sl.

Svaki korisnik dobio je kroz 17 mjeseci mjesečnu košaricu osnovnih higijenskih potrepština u iznosu do 200,00 kn

2. Promidžba i vidljivost

Kroz promotivne aktivnosti (konferencije, radio emisije, članke u tiskanom mediju, letke, roll-up bannere, kemijske olovke, majice, objave na mrežnim stranicama Zaklade i Grada Kutina) pripadnice ciljanih skupina, krajnji korisnici i javnost su informirani o samom projektu, ciljevima, ciljanim skupinama, aktivnostima i očekivanim rezultatima

 Na završnoj konferenciji predstavljaju se rezultati projekta

3. Upravljanje projektom i administracija

Organiziran je projektni tim u Zakladi Sandra Stojić koji je upravljao projektom:

sve aktivnosti planiranja, organiziranja, praćenja, kontrole i upravljanja ljudskim, materijalnim, financijskim i vremenskim resursima

u svrhu provedbe projektnih aktivnosti

kako bi se ostvarili rezultati i ciljevi projekta

izvještavanje o provedbi projektnih aktivnosti i pokazateljima te financijsko izvještavanje sukladno obavezama definiranima u Ugovoru

Rezultati projekta

Projektom je zaposleno  20 pripadnica ciljanih skupina koje su 24 mjeseca pružale usluge korisnicima (156 korisnika) – osobama starije životne dobi, osobama u nepovoljnom položaju ili osobama s invaliditetom

 Projekt je doprinio ublažavanju posljedica njihove dugotrajne nezaposlenosti i riziku od siromaštva, a krajnjim korisnicima povećala se razina kvalitete života