Stjepan Hrastnik – dobitnik nagrade Grada Kutine za životno djelo

Stjepan Hrastnik dobitnik je nagrade Grada Kutine za životno djelo. Jednoglasna je to odluka Gradskog vijeća Kutine donesena nakon što je predsjednica povjerenstva Sanja Habek pročitala prijedlog Odbora za dodjelu nagrada.  Ove godine na natječaj za nagrade grade pristiglo je ukupno 12 prijedloga. Godišnje nagrade grada pripale su KUD-u Repušnica i DVD-u Međurić.
  Stjepan Hrastnik nagrađen je zbog promicanja vrijednosti Domovinskog rata, skrbi o socijalnom stanju branitelja i njihove djece, te volontiranju u brojnim udrugama značajnim za civilni život grada. Za nagradu grada predložila ga je Matica Hrvatska Ogranak Kutina i grupa građana predvođena Ivanom Hojvanom.

  KUD Repušnica bit će nagrađen godišnjom nagradom. Ovaj vrlo aktivan KUD obilježava ove godine 90. obljetnicu od osnutka i 40. obljetnicu kontinuiranog djelovanja na promociji i očuvanju izvorne kulturne baštine. Oni su vrijednost moslavačkog folklora marljivo prenosili  na brojnim festivalima i smotrama folklora u Hrvatskoj i inozemstvu, te ih je kandidiralo VMO Repušnica.


  DVD Međurić pak obilježava 120. obljetnice postojanja, a nagradu su dobili za dobrovoljno i humano djelovanje te izniman doprinos u brojnim akcijama zaštite i spašavanja ljudi i imovine od požara i poplava, a posebno za rad sa mladim članovima Društva. Kandidirani su od strane VMO Međurić.
  Na dnevnom redu našla su se izviješća kutinskih osnovnih škola. Ona nisu pojedinačno predstavljena zbog nemogućnosti odaziva svih ravnatelja škola, već ih je u njihovo ime predstavila voditeljica aktiva ravnatelja, ravnateljica OŠ Vladimira Vidrića, Snježana Coha. Kratko se osvrnula na proteklu školsku godinu spominjući rad škola u uvjetima pandemije COVID 19, te nastavu koja je  održavana on-line, a vijećnike pozvala na postavljanje pismenih pitanja svakom ravnatelju, na koja će dobiti odgovore.Rasprava vijećnika po ovoj točki je izostala, jedina se za riječ javila vijećnica Irena Vdović pohvaljujući škole koje su osigurale izvannastavne aktivnosti i u uvjetima COVID-a što djeci puno znači, te ukazala na manjkavost on line sjednica gradskog vijeća baš zbog šire rasprave. Gradonačelnik se načelno složio, no istaknuo je važnost pridržavanja mjera zbog pandemije COVID 19, kako bi se izbjeglo veće okupljanje, mogućnost zaraze, ali i mogućnost odlaska u samoizolaciju, a to znači i odsustvo s radnog mjesta, što se već događalo.
   

 Ravnateljica Dječjeg vrtića Sandra Todorov podnijela je izviješće o radu Dječjeg vrtića osvrćući se na rad u vrijeme pandemije i njihovu prilagodbu ti uvjetima. Dječji vrtić Kutina ima 666 djece i 99 zaposlenika, a broj grupa se povećava jer jaslice rastu a njihove grupe se sastoje od 12 djece za razliku od starijih grupa gdje ih je skoro duplo više. Otuda i potreba za adaptacijama novih jaslica kojima se pribjeglo u više navrata. Lista čekanja s 1. 11. broji 40 djece od kojih 18 beba gdje su oba roditelja zaposlena. Ukazala je i na deficitarnost odgajatelja, te na mogućnost uvođenja popodnevne smjene za roditelje koji rade poslijepodne, odgovarajući na pitanje nezavisne vijećnice Ane Balaško. Vrtić je riješio pitanje s logopdeom i trenutno ima zaposlenu stručnu osobu tom radnom mjestu.
  Pročelnik za poljoprovredu Hrvoje Krmelić podnio je vijećnicima prijedlog za potpore u poljoprivredi za razdoblje od 2020./2021. za koje je osigurano 480.000,00 kuna kroz razne vrste potpora, od osiguranja od šteta, do potpora za edukaciju na koje se poljoprivrednici mogu prijaviti. Dragutin Wagner (HSS) smatra da su potpore premale, te da su OPG-ovi očekivali veće potpore. Pročelnik je ukazao na donošenje ove odluke temeljem analiza i interesa, ukazujući i na dodatne mogućnosti potpora kroz RA MRAV i LAG Moslavinu gdje se može aplicirati za puno značajnija sredstva zbog čega su te agencije odnosno grupe, uz ostalo, i osnovane.
   Nakon redovnih točaka dnevnog reda raspravljalo se o naknadno pristiglim točkama, zbog čega je bilo negodovanja vijećnika jer nisu stigli proučiti materijale.  
 

Vijećnici su prihvatili prijedlog o kreditnom zaduženju Moslavine d.o.o. od 30 mln kn za projekt Aglomeracija, a kako je objasnio direktor Moslavine d.o.o. Mijo Šepak radi se o kreditu za koji jamac nije grad, već Moslavina d.o.o. kao poduzeće koje ima dobru bilancu i dobro kotira kod banaka. Kredit od 30 mln kn trebao bi se uzeti na 15 godina s povoljnom kamatom, nakon što odluku potvrde i vijeća Popovače i Velike Ludine za zajedničko poduzeće.
  Najviše rasprava donijelo je imenovanje nove ravnateljice POU Kutina predloženo od strane Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Kutina. Sukladno toj odluci Upravno vijeće ravnateljici Jasminki Molnar nije produžilo mandat po isteku četverogodišnjeg razdoblja, već je na tom mjesto predložilo Anu Barić. Ono što je o navedenoj kandidatkinji u materijalima za raspravu bilo vidljivo, samo je njezino zanimanje, a riječ je o stručnjakinji za predškolski odgoj.


Vijećnica Irena Vdović rekla je kako je to loše pripremljena točka dnevnog reda, temeljem koje se nema o čemu raspravljati  budući da nema nikakvog obrazloženja, kao niti životopisa niti plana i programa predložene Ane Barić. Jasminka Molnar tom je prilikom u više navrata pohvaljena za svoj rad i podizanje kvalitete u radu ove ustanove. Dara Bursik (SDP) istaknula je i njezin aktivan rad kroz EU projekte u POU, volontiranju u Gradskom savezu KUD-ova i Školskom sportskom savezu, dok je vijećnica Ana Balaško uz pohvale Molnar, povela raspravu ima li predložena kandidatkinja Ana Barić uvjete za obnašanje ove funkcije po statutu POU. Pročelnik Tomičić kao pravnik smatra da ima, te da on ima i životopis i plan rada kandidatkinje.
 Dragutin Wagner ovo smatra političkom smjenom, te dodaje kako je nepotrebno još jedno zapošljavanje u POU jer je Molnar istovremeno i ravnateljica i voditeljica odjela za kulturu, na kojem bi i ostala u slučaju zapošljavanja ravnateljice.
Gradonačelnik Babić rekao je kako nije riječ o smjeni nego o imenovanju druge kandidatkinje po redovnom isteku mandata. Dodaje kako nema razloga sumnjati u Odluku koju je donijelo Upravno vijeće POU Kutina i ne vidi razlog za osporavanje ovakve odluke jer je to uobičajena praksa, dodajući kako treba dati šansu novoj kandidatkinji. Odluka o imenovanju nove ravnateljice nije prošla, o njoj se glasalo u dva navrata nakon što je prvo glasovanje poništeno. Drugim glasovanjem uz 10 glasova za imenovanje, 6 protiv, te 5 suzdržanih, Odluka upravnog vijeća POU nije prihvaćena.  
   

Polugodišnje Izvješće o radu gradonačelnika Babića je prihvaćeno, ono je bilo je u znaku COVID razdoblja i poduzimanja mjera za spas malog i srednjeg gospodarstva na kutinskom području, što je bilo u prvom planu. Na istom tragu je i nova oduka o pomoći ugostiteljima koju je vijećnicima predstavio pročelnik za komunalno gospodarstvo, Eduard Gelešić. Te su mjere usmjerene na pomoć ugostiteljima s našeg područja, a sastoje se od nekoliko segmenata. Tako će se trajno ukinuti porez na potrošnju pića u ugostiteljstvu, što stupa na snagu, nakon potrebnih procedura, 1. siječnja 2021. Obveznicima plaćanja komunalne naknade ista će se ukinuti od 1. studenog ove godine do 31. ožujka sljedeće godine. „Obveznike plaćanja poreza na javnu površinu u 2021. godini oslobodit ćemo na 5. mjeseci, a onima koji obavljaju djelatnost u prostorima u vlasništvu Grada umanjit ćemo zakupninu za 30%. Pratit ćemo situaciju i u skladu s tim eventualno produžiti neke od mjera“ – zaključio je Gelešić. (naslovna fotografija: Damir Badanjak)