Smotra zimske službe za sezonu 2020/2021.

 U Kutini je 12. studenog održana smotra zimske službe. Smotri su prisustvovali gradonačelnik Grada Kutine Zlatko Babić, pročelnik Eduard Gelešić, predstavnik PU Kutina i predstavnici Lonje strug koji su izvođači radovi.

„Pripravnost zimske službe počinje 15. studenog i od tada na raspolaganju mora biti sva tehnika kojom raspolaže Lonja Strug Kutina d.d. prema operativnom planu. Dosadašnje iskustvo s izvođačem u prethodnim zimama, od kojih su neke bile blage, a neke malo oštrije, bilo je dobro. Znamo da Grad Kutina ima blizu 180 km cesta koje održava Grad Kutina koje su lokalnog karaktera i nešto preko 180 km cesta koje su u nadležnosti Županije. I ove godine Grad Kutina je postigao dogovor sa Županijom oko zamjena nekoliko dionica tako da budu i Grad Kutina i Županija efikasniji u održavanju i čišćenju cesta u zimskom periodu. Nadam se da će naši sugrađani  i ove zime biti zadovoljni održavanjem cesta u zimskom razdoblju“ rekao je gradonačelnik Zlatko Babić.

 „Pripremljena su vozila, pripremljeni su materijali, oko 100 tona soli i oko 90 tona agregata koji će biti posipani po našim prometnicama. One su na razini 180 km nerazvrstanih cesta koje se održavaju uz  sva parkirališta i sva ona kritična mjesta koja su na posebnim dijelovima prometnica. Sve potrebno sukladno operativnom planu je pripremljeno, a sada  čekamo i nadamo se kako zima neće biti prejaka i da će nam sve ovo što smo pripremili biti dovoljno za dobro odrađeni posao zimske službe. Građani mogu biti zadovoljni s pripremom našeg izvođača i nadamo se da će to biti na opće zadovoljstvo svih nas“ obrazložio je pročelnik Eduard Gelešić.


  „Kako je naša tvrtka Lonja Strug Kutina d.d. za vođenje komunalnih radova na održavanju nerazvrstanih cesta Grada Kutine za sezonu 2020./2021. , mogu izjaviti da smo spremni za zimske uvijete, da raspolažemo sa 7 radnih strojeva i 20 operatera koji mogu raditi na tim strojevima te da na skladištu imamo 100 tona soli i 90 tona agregata“ dodao je direktor Lonje Strug Kutina d.d.  Zdenko Uzel. (www.kutina.hr)