Poljoprivreda čini 30% gospodarstva u Velikoj Ludini

Prema dostupnim podacima Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju iz 2016. godine na području općine Velika Ludina nalazi se 302 obiteljska gospodarstva, 7 obrta te 9 trgovačkih društava. Riječ je o gospodarskim subjektima kojima je primarna djelatnost poljoprivreda. U usporedbi s navedenim podacima, na prostoru cjelokupne Sisačko- moslavačke županije te iste godine nalazilo se 9328 obiteljskih gospodarstava, 83 obrta te 93 trgovačka društva.

Općina Velika Ludina područje je izrazito bogato poljoprivrednim površinama posebno zbog plodnog tla u nizinama te rudnog bogatstva u podnožju Moslavačkog gorja. Osim toga, zemljišta na prostoru Općine izuzetno su visoke kvalitete, što ih čini pogodnim za obrađivanje i proizvodnju brojnim poljoprivrednih namirnica.

Iz tog razloga Općina ima predispozicije uzgoja različitih prehrambenih proizvoda, a uz to i proizvoda visoke kvalitete, stoji u Programu ukupnog razvoja Općine Velika Ludina 2020. – 2025. Općina ukupno posjeduje oko 6230 hektara obradivih površina, što se može zaključiti i prema djelatnostima stanovništva koje se u velikoj mjeri bavi djelatnošću poljoprivrede, pa tako na području Općine postoji čak 27 većih proizvođača voća i povrća te brojni mali OPG-ovi.

U Općini je predložen i Pilot- projekt navodnjavanja koji bi uz korištenje najmodernije tehnologije znatno poboljšao poljoprivrednu djelatnost Općine te cjelokupnu poljoprivrednu proizvodnju podignuo na viši nivo. Čak 453 hektara poljoprivrednog zemljišta na području Velike Ludine, ponajprije voćarske kulture, bit će obuhvaćeno tim projektom sustavnog navodnjavanja. Za potrebe navodnjavanja bit će izgrađeno akumulacijsko jezero zapremnine milijun kubnih metara, deset metara dubine i 267 metara širine, dok će se poljoprivredne površine s tom akumulacijom spojiti više od 18 kilometara tlačnih vodova. Projekt je to vrijedan više od 80 milijuna kuna, od čega se 85% može povući iz EU fondova, a preostalih 15% će financirati državni proračun, a vode  ga Hrvatske vode.

U Velikoj Ludini nestrpljivo očekuju navodnjavanje. „Većina poljoprivrednih djelatnosti obavlja se zastarjelim metodama te korištenjem velikih resursa vode navodnjavanjem poljoprivrednih zemljišta, stoga bi navedeni projekt znatno bolje racionalizirao potrošnju vode, ali i olakšao te ubrzao poljoprivrednu granu Općine“ – pojašnjava načelnik Dražen Pavlović.

Potrebno je također razvijati i kapacitete koji se odnose na uzgoj domaćih životinja te isto tako provoditi brojne mjere kojima bi se optimizirao cjelokupni proces.

Općina redovito provodi brojne programe subvencioniranja i sufinanciranja poljoprivrede, pa tako subvencionira i sadnje dugogodišnjih nasada poput jabuka, krušaka, vinove loze i drugih vrsta nasada. Iako su potrebna znatna poboljšanja i modernizacija poljoprivrednog sektora Općine, poljoprivreda i dalje dominira u ovom području, pa tako čini gotovo 30% gospodarstva.