Nove uniforme čuvara PP Lonjsko polje

Čuvari Parka prirode Lonjsko polje dobili su nove uniforme financirane sredstvima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Sada su uniforme za sve čuvare prirode, nacionalnih parkova i parkova prirode jednake, odnosno, razlikuju se samo prema znakovima, tj. logotipu parka. Čuvari prirode u mediteranskim parkovima imaju plave stilizirane znakove, a oni u kontinentalno zaštićenim područjima zelene.