Grad Kutina izradio Prostorno-programsku studiju lokacije Vis na Moslavačkoj gori

Grad Kutina izradio Prostorno-programsku studiju lokacije Vis na Moslavačkoj gori. Na radnom sastanku gradonačelnika Grada Kutine g. Zlatka Babića, predstavnika Turističke zajednice Grada Kutine i suradnika predstavljena je Prostorno-programska studija lokacije Vis.Moslavačka gora se diči nesvakidašnjim prirodnim ljepotama po kojima stoji uz bok najljepšim područjima u Hrvatskoj i ne prestaje intrigirati posjetitelje kojih je svakim danom sve više. Trendovi potražnje, posebno u ovoj godini brzo se mijenjaju i sve je izglednije da dolazi vrijeme kada će postati popularne baš male mirne destinacije, poput Moslavine.


Velika prirodna atrakcija regije svakako je Regionalni park Moslavačka gora, koji zbog slikovitog odnosa poljoprivredno-šumskih površina, velike georaznolikosti, raznolikosti šumskih vrsta, očuvanih potočnih dolina i travnjaka s brojnim i raznolikim biljnim i životinjskim vrstama te kulturno-povijesne i tradicijske baštine, predstavlja važno ekološko uporište i izletište u blizini naseljenog prostora pogodno za razvoj raznih vidova rekreacije i turizma.
„Sve veća zainteresiranost posjetitelja da to zaštićeno područje istražuju, motivira Grad Kutinu i Turističku zajednicu grada Kutine na planiranje novih projekata, trasiranja i obilježavanja ruta, te ulaganja u turističku infrastrukturu. Još tijekom 2019. godine pokrenuti su brojni projekti s ciljem izgradnje posjetiteljske infrastrukture kojima će se povećati privlačnost Regionalnog parka Moslavačka gora kao turističke atrakcije, a koji mogu utjecati na ukupni društveni i gospodarski boljitak lokalne zajednice“ rekao je gradonačelnik Kutine Zlatko Babić. (Zlatko Babić-gradonačelnik Kutine)Jedan od takvih projekata je uređenje lokacije Vis, za koju je izrađena Prostorno programska studija. Vrh Vis je sa sjeverne strane šumovit, dok se prema jugu i istoku pružaju panoramski pogledi. S obzirom na svoju lokaciju u središtu Moslavačke gore potencijal je razvoja aktivnog izletničkog turizma šireg moslavačkog područja (Kutina, Popovača, Križ, Čazma, Ivanić Grad, Garešnica, Podgarić). Osim povoljnog smještaja u odnosu na veća moslavačka mjesta, Vis definira i ambijent Moslavačke gore značajne geološko-biološke vrijednosti, uz neposrednu blizinu geoloških (Crkveni jarak) i arheoloških (Bela Crkva, Garić-grad, Kutinec-grad) lokaliteta. Navedena obilježja predstavljaju potencijal znanstveno-istraživačkog i edukativnog karaktera.
Prostorno-programska studija lokacije Vis na Moslavačkoj gori obuhvaća konceptualno sagledavanje šireg prostora Moslavačke gore unutar kojeg se definiraju programske mogućnosti razvoja lokacije Vis.

Cilj studije je povezati postojeće lokalitete kutinskog dijela Moslavačke gore (arheološke, geološke, biološke) u jedinstveni sustav na temelju kojeg se određuje tema i primjereni sadržaji za lokaciju Vis. Rezultati studije bit će prikazani kroz smjernice i preporuke za razvoj te prostorni i programski raspored sadržaja na lokaciji Vis u kontekstu Moslavačke gore. Studijom je prikazan prijedlog idejne skice lokacije Vis s vidikovcem te referentni primjeri predloženih pratećih sadržaja na ostalim lokacijama šireg konteksta.„Konačni cilj svih projektnih aktivnosti je stavljanje Moslavačke gore u turističku funkciju kroz formiranje turističkih sadržaja i ponude, zaštita okoliša, razvoj specifičnih oblika turizma, revitalizacija povijesno-kulturne baštine, obnova postojeće infrastrukture, uspostavljanje posjetiteljskog centra, te promocija i prepoznatljivost područja regije Moslavina“ rekla je Ivana Grdić, direktorica Turističke zajednice grada Kutine. (Turistička Zajednica Grada Kutine)