Edukacija čuvara prirode Parka prirode Lonjsko polje

Ovaj tjedan u Posjetiteljskom centru Krapje održava se edukacija čuvara prirode Parka prirode Lonjsko polje. Čuvari prirode obnovit će svoje znanje o zaštiti prirode, vrstama i staništu Parka prirode Lonjsko polje, stranim i invazivnim vrstama te o aktivnom upravljanju zaštićenih područja. Ujedno će dobiti saznanja o stanju ciljnih vrsta i staništu u Parku prirode Lonjsko polje te informacije o zakonodavstvu EU, o biološkoj raznolikosti za razdoblje 2021. – 2027. Edukacija osim teorijskog obuhvaća i terenski dio.