Aktivan Caritas Župe Voloder

Volonteri voloderskog župnog Caritasa i dalje uspješno održavaju svoje mjesečne akcije prikupljanja hrane te drugih potrepština za potrebite. „Pokrenuta je inicijativa prikupljanja materijala za rad kreativne radionice koju pokreću u suradnji sa mladima naše župe. Ostvarili su uspješnu suradnju sa mnogim donatorima koji su im se rado odazvali i poslali svoje vrijedne donacije. Hvala Andrei Čavka koja je poslala paket igračaka iz Švicarske, gospođi Gordani iz Rijeke, gospođi Sandri iz Darde te tvrtki “Čateks” iz Čakovca. Hvala ostalima koji su se do sada uključili u akcije našeg župnog Caritasa.“ – poručuju iz Župe Voloder.