Popovački župni caritas pomaže Udruzi policajaca

Caritas Župe Popovača financijski je pomogao izdavanje brošure „Internet, ovisnost i mladi“ koju izdaje Udruga policajaca (IPA) u svrhu prevencije ovisnosti mladih. „Drago nam je da i na ovaj način možemo pomoći našim mladima u izazovima svijeta!“ – poručuje vlč. Ivan Petrović, upravitelj Župe Popovača.