Stožer CZ SMŽ izmjenio Odluku o posjećivanju bolesnika na bolničkom liječenju

Stožer civilne zaštite Sisačko- moslavačke županije izmjenio je ODLUKU O POSJEĆIVANJU BOLESNIKA NA BOLNIČKOM LIJEČENJU

Izmjena je u sljedećem:

“Teško bolesne i nepokretne bolesnike koji se nalaze na bolničkom liječenju na svim odjelima Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak može posjetiti jedan član obitelji najviše tri puta tjedno i ne više od 15 minuta, a posjetu najaviti i dogovoriti sa odjelnim liječnikom i glavnom sestrom odjela.”

I dalje, osobe koje dolaze u posjet teško bolesnim i nepokretnim bolesnicima ne smiju imati povišenu tjelesnu temperaturu, niti pokazivati bilo kakve druge simptome korona-virusa, dok je posjet ostalih bolesnika (koji nisu teško bolesni niti nepokretni) i dalje zabranjen, a može ih se kontaktirati putem mobilnih telefona (putem skypa i sl.)