Dva nova projekta UOSI SMŽ za razvoj i unaprjeđenje psihosocijalne podrške

 „Malim koracima do velikih promjena“ i „Tko u čuda vjeruje, taj čuda stvara“ nazivi su programa i projekta za koje je Ugovore o dodjeli financijskih sredstava predsjednica Udruge osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije Dijana Smajo  potpisala s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Program „Malim koracima do velikih promjena“ odnosi se na trogodišnju provedbu psihosocijalne podrške u Udruzi osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije i traje do lipnja 2023. godine, a financira se u godišnjem iznosu od 230.000,00 kuna iz programa Ministarstva „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“.

Realizacija ovog programa omogućuje kontinuitet Udruge osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije u daljnjem pružanju psihosocijalne podrške djeci i mladima s razvojnim teškoćama i invaliditetom iz svih dijelova Sisačko-moslavačke županije s nastavkom pružanja usluga radne terapije u Maloj kući u Petrinji i Sobi čuda u Sisku, terapije senzorne integracije u Sobi čuda u Sisku, grupne i individualne psihosocijalne podrške za roditelje djece s teškoćama u razvoju i odrasle članove s invaliditetom, a tijekom prve godine programa održat će se i deset radionica za roditelje i stručni tim pod zajedničkim nazivom „Sudjelovanje i motiviranost za aktivnosti dnevnog življenja kroz radnu terapiju“.

Osim Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku koje financira ovaj program sljedeće tri godine, podršku u njegovoj realizaciji dali su i partneri na projektu: Centar za socijalnu skrb Petrinje, gradovi Sisak i Petrinja te Sisačko-moslavačka županija.

Kako ističu u udruzi, konačno, međusektorskim umrežavanjem tijekom provedbe programa jačati će se lokalna zajednica.

„Tko u čuda vjeruje, taj čuda stvara!“ naziv je projekta kojeg je Udruga prijavila na natječaj u sklopu financiranja Ministarstva kroz jednokratne financijske podrške za 2020. godinu. Vrijednost projekta je 40.000,00 kn, a osim na pokrivanje dijela plaća stručnog tima poboljšat će se i izravan terapijski rad u kabinetima kroz kupnju novog i dodatnog didaktičkog materijala i opreme za rad Maloj kući u Petrinji  i Sobi čuda u Sisku.