Donesena Odluka o posjećivanju bolesnika na bolničkom liječenju u OB Sisak

Stožer civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije je donio odluku o mogućnostima i načinu posjeta teškim i nepokretnim bolesnicima koji se nalaze na bolničkom liječenju na svim odjelima u OB Sisak.

Teško bolesne i nepokretne bolesnike koji se nalaze na bolničkom liječenju na svim odjelima OB Sisak može posjetiti po jedan član obitelji na period ne duži od 15 minuta, uz obavezno nošenje maske i dezinfekciju ruku. Osobe koje dolaze u posjet teško bolesnim i nepokretnim bolesnicima ne smiju imati povišenu tjelesnu temperaturu, niti pokazivati bilo kakve druge simptome korona-virusa.

Posjet ostalih bolesnika (koji nisu teško bolesni niti nepokretni) i dalje su zabranjeni, a s ovim bolesnicima može se kontaktirati putem mobilnih telefona (putem skypa i sl.)