Korištenje ozona u procesima dezinfekcije bolnice

U Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ u Sisku održana je prezentacija korištenja ozona u procesu dezinfekcije, a nazočili su joj sisačko-moslavački župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec.

Kako je na prezentaciji istaknuto, Opća bolnica u svim svojim sastavnicama ima kontinuiranu potrebu za provedbom kvalitetne dezinfekcije koja se odnosi na redovitu dezinfekciju prostora, namještaja, oprema i materijala koji se koriste višekratno. Sukladno tome, korištenje ozona u procesu dezinfekcije povećalo bi djelotvornost i unaprijedilo sigurnost usluga koju bolnica pruža.