PP Kutina svakodnevno kontrolira provedbu Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka

Policijska postaja Kutina zasad nesmetano obavlja provjeru kretanja stanovništva i provedbu Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka, ističe načelnik Predrag Fitnić.

„U koordinaciji sa susjednim policijskim postajama uspostavljena su tri nadzorna punkta i to sa PU zagrebačkom u mjestu Vidrenjak, sa PU bjelovarsko-bilogorskom u mjestu Mustafina Klada te sa PU bjelovarsko-bilogorskom i PU požeško-slavonskom u mjestu Međurić. Dosadašnjim nadzorima na nadzornim punktovima utvrđeno je da se te mjere i poštuju. Ove aktivnosti policijski službenici obnašaju u suradnji sa Stožerom civilne zaštite Grada Kutine gdje su u provođenje aktivnosti uključeni pripadnici SJP RIS Kutina koji su i u ovoj prigodi volontiranjem pokazali i svoju veliku humanu ulogu“ – napomenuo je načelnik PP Kutina.

Vezano uz kršenje mjere samoizolacije, do sada su zabilježena 3 takva slučaja, a trenutno na podučju za koje je nadležna Policijska postaja Kutina 40-ak osoba ima određenu tu mjeru. „U jednom slučaju je osoba prepračena prema Zagrebu jer je s područja PU zagrebačke, u jednom slučaju je od nadležne sanitarne inspekcije doneseno rješenje u visini kazne od 8 tisuća kuna, a jedan slučaj je još u tijeku. Moram napomenuti da novčana kazna koja se može izreći u ovom slučaju je čak i do 10 tisuća kuna“- pojašnjava Fitinć.

„Jedini način u borbi protiv širenja ovog virusa je pridržavanje mjera koje su donesene od Stožera civilne zaštite, pa ovim putem pozivam građane da budu savjesni i to i poštuju“ – poručio je Predrag Fitnić, načelnik PP Kutina.