Odluka o zabrani paljenja vatre na otvorenom

Stožer Civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije donio je Odluku o zabrani paljenja vatre na otvorenom do daljnjega, a u skladu sa člancima 4 i 8. Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/10.)