Na području PU sisačko-moslavačke 4 osobe prekršile mjeru samoizolacije

Policijska uprava sisačko-moslavačka oglasila se o broju dojava i utvrđenim kršenjima samoizolacije osoba vezano za epidemiju COVID-19.

“Policijska uprava sisačko-moslavačka je tijekom vikenda zaprimila 10 dojava o kršenju mjera samoizolacije, od kojih je utvrđeno 4, o čemu je izviješten državni inspektorat.
Pozivamo građane da se pridržavaju mjera samoizolacije i uputa koje su dobili radi zaštite vlastitog zdravlja i zdravlja cjelokupne zajednice. Sumnje u kršenja mjera možete prijaviti pozivom na broj 112 ili 192″ – ističe glasnogovornik PU sisačko-moslavačke Dario Kačmarčik.

Temeljem Zakona o državnom inspektoratu (članak 127.) fizičkoj osobi koja se nije pridržavala uručenog Rješenja, sanitarni inspektori Državnog inspektorata izdat će Prekršajni nalog na iznos od 8.000 kuna priopćio je Državni inspektorat. Istovremeno sanitarni inspektori uz prekršajni nalog prekršitelju će uručiti i Rješenje o izvršenju rješenja temeljem članka 139. Zakona o općem upravnom postupku.

Tim rješenjem opomenut će prekršitelja ako se ne bude pridržavao naredbe temeljem izdanog Rješenja sanitarnih inspektora DIRH-a, da će platiti novčanu kaznu i to prvi puta u iznosu od 30.000 kuna, drugi puta u iznosu od 60.000 kuna, treći puta u iznosu od 120.000 kuna, a sve sukladno članku 142. Zakona o općem upravnom postupku, dodaje se. Izvršenje naplate tako izrečene novčane kazne izvršit će se prisilnim putem FINA-e.