Izabrani novi članovi Mjesnih odbora u Velikoj Ludini

Nakon četiri godine, 9. veljače, Općina Velika Ludina provela je izbore za Vijeća mjesnih odbora. Iako je riječ o najnižoj razini upravljanja lokalnom samoupravom, u proteklim godinama pokazalo se kako su ova vijeća važna kod savjetodavne funkcije, a isto tako i kod rješavanja određenih problema.

Na konstituirajućim sjednicama Vijeća, novoizabrani predsjednici Mjesnih odbora, kako i vijećnici, naglasili su kako će upravo oni biti poveznica između građana i same jedinice lokalne samouprave.

Napomenimo kako je zbirno, u 12 Mjesnih odbora, od 40 članova Vijeća mjesnih odbora 17 pripalo Hrvatskoj demokratskoj zajednici, 12 Hrvatskoj  stranci  prava dr. Ante Starčević, 8 Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske, 2  Hrvatskoj demokršćanskoj stranci, dok je jedno mjesto pripalo grupi birača.

Sukladno tome, za predsjednika MO Velika Ludina izabran je Marijo Pomahać (HDZ), MO Grabričina Janja Rašić (HDZ), MO Gornja Vlahinička Dejan Peršić (HDZ), MO Ludinica Ivan Šimunić (HDZ), MO Okoli Antonio Paušić (HDZ),  MO Mustafina Klada Franjo Pecikozić (SDP), MO Grabrov Potok Damir Petravić (SDP), MO Katoličko Selišće Marija Svilić (SDP), MO Kompator Mario Novak (HSP AS), MO Ruškovica Dražen Pleše (HSP AS), MO Mala Ludina Marica Sliško (HSP AS), te MO Vidrenjak Zdenko Rajtora (HDS).