Aktualno poslovanje Petrokemije bez značajnih poremećaja

Petrokemija d.d. o aktualnom se poslovanju oglasila Priopćenjem.

“Petrokemija d.d., vezano uz situaciju oko epidemije koronavirusa, za sada posluje u skladu s redovnim mjesečnim planovima poslovanja. Kako je Petrokemija d.d. tvrtka koja je značajno i konstanto međunarodno umrežena procijenjeno je da zbog takvog organizacijsko-tehnološkog i prodajnog sustava kompanija izložena rizicima vezanim uz epidemiju koronavirusa te u proteklom razdoblju slijedi sve upute nadležnih državnih institucija. Sukladno navedenoj procijeni rizika Petrokemija d.d. je počevši od 18. ožujka 2020. godine prešla na planirani i utvrđeni sustav rada u kriznim okolnostima vodeći brigu zaštiti radnika i kupaca, te o urednom ispunjavanju svih preuzetih obveza. Tvrtka određene rizike očekuje u sustavu međunarodne logistike, ali situacija je za sada pod kontrolom i radi se na smanjenju tih rizika.

Prema trenutno raspoloživim informacijama i procjenama, Uprava tvrtke vjeruje kako bi se poslovanje u sljedećem kratkoročnom razdoblju trebalo odvijati bez značajnijih proizvodnih, komercijalnih ili financijskih poremećaja.

Opskrba sirovinama dostatna je za planiranu proizvodnju u narednom razdoblju, sva postrojenja rade normalno, a sustav rada prilagodio se mjerama za poslovanje u uvjetima krize. Što se tiče otpreme gotovih proizvoda, sve potrebe za sezonu koja je u tijeku biti će uredno isporučene od strane kompanije te se procjenjuje kako će zaliha gotovih proizvoda i proizvodni proces koji je u tijeku osigurati podmirenje planiranih potreba u potpunosti na prioritetnom domaćem i većini izvoznih tržišta uvažavajući prethodno navedene rizike.

Petrokemija d.d. će kontinuirano komunicirati sve značajnije poslovne i sigurnosne događaje u kontekstu aktualnih okolnosti u Republici Hrvatskoj i EU.”