Završena energetska obnova zgrade Županije

Završena je energetska obnova zgrade Sisačko-moslavačke županije u Rimskoj ulici u Sisku. Prije radova zgrada je pripadala energetskom razredu D, a nakon radova ulazi u razred B, rekao je sisačko-moslavački župan Ivo Žinić na završnoj konferenciji. Ukupna vrijednost radova je 3 260 000 kuna, od kojih  su 1 100 000 kuna vlastita sredstva.

Osim radova na krovištu, promijenjen je i način grijanja zgrade čime će Županija smanjiti troškove grijanja 50 posto. Smanjena je i potrošnja vode. Izvedena je  izolacija podruma čime je riješen problem pohrane arhivske građe.

Župan je na konferenciji iskoristio prigodu kako bi se još jednom zahvalio Josipu Mravku, izvođaču radova „Jukić Dam d.o.o.“ te istaknuo da je zgrada završena u roku. Zahvalio je i Marijanu Beloševiću, privremenom pročelniku Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj te djelatnicima SIMORA-e koji su sudjelovali na pripremi projekta za bespovratna sredstva.