Održana 29. sjednica Općinskog vijeća Općine Velika Ludina

Pod predsjedanjem Vjekoslava Kamenščaka, predsjednika Općinskog vijeća Velike Ludine, održana je 29. sjednica ovog tijela. Uz  donošenje Pravilnika o zaštiti arhivskog i dokumentarnog gradiva, te donošenje Programa o mjerama zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, velikoludinski su vijećnici donijeli i niz Odluka o Izmjenama i dopunama pravilnika o plaćama.

Kako bi se plaće službenika općine i proračunskih korisnika izjednačile s plaćama istih u okruženju, Vijećnici velikoludinskog Općinskog vijeća donijeli su Odluku o I. Izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama u Dječjem vrtiću, te Odluku o I. Izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine.

Načelnik Dražen Pavlović pojasnio je kako su se neke izmjene morale donijeti sukladno Zakonu o minimalnoj plaći, a s obzirom da dugo godina plaće zaposlenika nisu rasle, a Općina posluje dobro, odlučili su se i na taj korak.

Sukladno zainteresiranosti građana Vijeće je donijelo i Odluku o prodaji nekretnine u Vidrenjaku, a kako je pojasnio načelnik, cilj Općine je da sve nekretnine i zemljišta naslijeđena od građana Općina stavi u funkciju, kako bi ova sredina bila što ugodnija za život.

Uz usvajanje Konsolidiranog financijskog izvješća Općine, te proračunskih korisnika, Dječjeg vrtića i Knjižnice i čitaonice, najavljeni su i novi projekti od velikog značaja za mještane. Kako je istaknuto, prihodi su u prošloj godini bili zadovoljavajući, te su omogućili provedbu brojnih projekata, a isto se očekuje i tijekom ove godine. „Nastavlja se obnova prometnica. Uz asfaltiranje ulice Bukovec u dužini od 900m, nastavit će se i asfaltiranje dijela Cvjetne i Obrtničke ulice, a radovi su vrijedni oko milijun kuna. Također i na groblju će se provoditi radovi u vrijednosit od gotovo molijun kuna, a radi se o obnovi parkirališta, izradi ograde te obnovi mrtvačnice“ – pojašnjava načelnik Pavlović dodajući kako je početkom godine već provedena Javna nabava za Izgradnju i opremanje dječjeg igrališta u Okolima, a riječ je o projektu vrijednom oko 250 tisuća kuna. „Sada nas osim završetka radova na dogradnji i opremanju vrtića očekuje i projektiranje športske dvorane, izgradnja komunalne infrastrukture u Moslavačkoj ulici, te izgradnja novog parka u središtu Velike Ludine“ – pojasnio je Pavlović.

Na Aktualnom satu aktualizirana je problemtika lošeg stanja županijskh prometnica, posebice dionice koja prolazi kroz naselja Malu Ludinu, Kompator, Grabričinu i Mustafinu Kladu, a kako je najavio načelnik, Općina je već poduzela određene mjere, a ukoliko uskoro Županijska uprava za ceste ne pronađe rješenje, određene će dijelove prometnice zbog sigurnosti  prometa Općina popraviti o svom trošku.