Raspisan natječaj za financiranje organizacija civilnog društva

Grad Kutina raspisao je javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Kutine za 2020. koje će provoditi organizacije civilnog društva. Ukupna vrijednost ovog natječaja je 598.000 kn za prioritetna područja kulture, odgoja i obrazovanja mladih, jačanje digniteta Domovinskog rata, očuvanje identiteta nacionalnih manjina, socijalnu skrb, te programe i manifestacije koje svojim aktivnostima promiču opće vrijednosti od interesa za Grad Kutinu. Najmanji iznos prijave po programu u ovom natječaju je 1.000 kn, a najveći 30.000 kn.
   Natječaj je namijenjen organizacijama civilnog društva, a ne obuhvaća financiranje članica Gradskog saveza KUD-ova, Zajednica sportskih udruga i Zajednice Tehničke kulture., te programa koji se održavaju u sklopu Kutinskog ljeta ili zime.
  Organizacije civilnog društva na natječaj se mogu prijaviti od danas 14. siječnja do 12. veljače, a više detalja o natječaju možete pronaći na službenoj gradskoj stranici (www.kutina.hr).