Župljani očistili park pored crkve u Voloderu

Župa Voloder održala je prošlog tjedna radnu akciju te je očišćen park pored crkve. „Nakon što su orezane krošnje dijela stabala koje su narušavale izgled parka i štetile zidovima crkve, grupa vrijednih mještana i župljana prionula je sakupljanju i odvozu granja i čišćenju velike količine lišća. Prikupljena drva odvežena su u tri obitelji slabijeg imovinskog stanja“ – ističu organizatori.

„Hvala svim vrijednim ljudima koji su odvojili svoje vrijeme i uključili se u ovu radnu akciju. Hvala i obitelji pilane Kurtović koji su ustupili potrebne strojeve i mehanizaciju“ – poručuju župljani.