Popovača će biti domaćin Međunarodne konferencije za razvoj ruralnog turizma

U prostoru Vimal Akademije u Moslavačkoj Slatini održan je sastanak Organizacijskog odbora Međunarodne znanstveno – stručne konferencije za razvoj ruralnog turizma 2020. pod nazivom „Sa sela o selu”.

Riječ je o konferenciji međunarodnog karaktera koja će se održati 21. svibnja 2020. godine na području Grada Popovače, a organizira je Vimal Akademija u partnerstvu sa Sveučilištem Libertas Zagreb, Univerzitetom u Mariboru, Univerzitetom Educons Novi Sad, Univerzitetom PIM Banja Luka, LAG-om Moslavina, Turističkim zajednicama Kutine i Popovače odnosno gradovima Kutinom i Popovačom.

„Cilj konferencije je doći do što jasnije slike sadašnjeg stanja i ponuditi rješenja za nastavak razvoja ruralnog turizma Hrvatske i susjednih zemalja, s tim da bi ove godine poseban naglasak bio na razvoju Moslavine. Govornici će biti turistički djelatnici i neposredni nositelji aktivnosti, predstavnici ključnih turističkih i gospodarskih institucija, predstavnici fakulteta za turizam i ekonomiju iz više zemalja, te predstavnici resornih ministarstava”- istaknuto je na sastanku Organizacijog odbora Konferencije kojemu je među ostalim sudionicima nazočio i gradonačelnik Josip Mišković izrazivši zadovoljstvo činjenicom da će upravo Gradu Popovača pripasti uloga domaćina Konferencije.

„Ova međunarodna konferencija zamišljena je kao jednodnevni susret u vidu kratkih stručnih predavanja, interaktivnog rada u manjim grupama te panela na kojima će se razmijeniti međusobna iskustva i donijeti zaključci, odnosno smjernice budućeg razvoja. Pripreme i podloge za raspravu ponudit će studenti i profesori više fakulteta nakon obavljene terenske nastavu na području Moslavine u 2019 i 2020 god. uz asistenciju lokalnih turističkih djelatnika i podršku lokalne uprave”- naglasio je Marko Jurakić iz Vimal Akademije- Međunarodnog centra za razvoj ljudskih potencijala koji je smješten u srcu Moslavačke gore, u naselju Moslavačka Slatina.