Osnovana Udruga žena Grada Popovače

U Popovači je održana osnivačka skupština Udruge žena Grada Popovače.

Kako je istaknuto od strane Inicijativnog odbora, cilj osnivanja Udruge je zadovoljenje potreba članica u socijalnom, kulturnom, humanitarnom, zdravstvenom, edukativnom, kreativnom i turističkom pogledu. „Udruga stoga planira provoditi aktivnosti kao što su unaprjeđenje zdravog života organizacijom edukativnih predavanja, organizacija različitih radionica u svrhu poboljšanja života u okruženju, razvijanja smisla za lijepo i korisno provedeno slobodno vrijeme, vođenje skrbi o osobama treće životne dobi, obilježavanje vjerskih blagdana i državnih praznika, očuvanje i promocija kulturne baštine i narodnih običaja, organiziranje posjeta kazalištu, kinima, izložbama cvijeća i slika, kulturnim ustanovama i ustanovama za nezbrinutu djecu, pružanje pomoći ženama i djeci žrtvama nasilja u obitelji”- naglasila je Ljubica Varga, jedna od pokretača inicijative za osnivanje ove udruge koja okuplja članove iz Popovače i svih ostalih pripadajućih gradskih naselja, pa i šire.

Za predsjednicu Udruge žena Grada Popovače jednoglasno je izabrana Ana Kertis, a za njezinu zamjenicu Ljubica Varga.