Održan sedmi sastanak Vlade RH sa županima, predstavnicima Udruge gradova i općina

Održan je sedmi sastank Vlade Republike Hrvatske sa županima, predstavnicima Udruge gradova i Hrvatske zajednice općina te predsjednikom Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u Hrvatskom saboru, a nazočio mu je i sisačko-moslavački župan Ivo Žinić.

Teme sastanka bile su informacije o četvrtom krugu poreznog rasterećenja, predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije te informacije o statusu pripreme Nacionalne razvojne strategije 2030. godine.

Nakon održanog radnog dijela, potpisani su Sporazumi o preuzimanju predmeta, pismohrane, ostale dokumentacije, opreme te sredstava za rad od mjesno nadležnih ureda državne uprave u županijama. Podsjetimo, zbog prelaska nadležnih ureda državne uprave pod okrilje županije, 3. siječnja 2020. godine bit će održana i Sjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije.