Grad Popovača sufinancira energetsku obnovu zgrada područnih škola

Grad Popovača i Sisačko-moslavačka županija tijekom 2019. godine potpisali su Sporazume o zajedničkom financiranju projekata Energetska obnova zgrade područne škole Donja Gračenica, Gornja Gračenica i Voloder.

U cilju osiguravanja boljih uvjeta za učenike Osnovne škole Zorke Sever Popovača, odnosno Područne škole Donje i Gornje Gračenice i Volodera Županija je na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja prijavila navedena tri projekta, a financiranju se pridružio i Grad Popovača koji će projekte sufinancirati u iznosu od 30% od sredstava koje mora osigurati Županija. Podsjetimo, riječ je o projektu sveukupne vrijednosti oko 5 milijuna kuna.