Promjene u zbrinjavanju komunalnog otpada za stanare u stambenim zgradama.

Od početka studenog stanari stambenih zgrada u Kutini mješani komunalni otpad odlažu u polupodzemne spremnike. O tome je na svojoj Facebook stranici građane i korisnike usluga izvijestila Eko Moslavina.

Poštovani korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,
Od 01.11.2019.g., odlaganje otpada putem otpadomjera na polupodzemnim spremnicima će zamijeniti dosadašnji način odlaganja, tj. odlaganje MKO u spremnike (zelene kante) zapremine 80L/120L, koje će biti povučene od strane djelatnika EKO MOSLAVINA d.o.o. do 01.11.2019.g..
EKO MOSLAVINA d.o.o. je postavila polupodzemne spremnike za miješani komunalni otpad (u daljnjem tekstu: MKO) (s pripadajućim otpadomjerima), biorazgradivi komunalni otpad (u daljnjem tekstu: BKO), papir, plastiku na lokacije utvrđene projektom i izrađenim tehničkim rješenjem u suradnji s Upravnim odjelom za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša Grada Kutine.
Svim korisnicima, na predmetnim lokacijama, su dostavljene Obavijesti i beskontaktne RFID kartice (s uputstvima za korištenje) kojima će otvarati otpadomjer na polupodzemnom spremniku za MKO. Isto tako, korisnici su zaprimili ključ za otvaranje polupodzemnih spremnika za BKO, papir i plastiku.
Cijena odlaganja putem otpadomjera zapremine 40L po otvaranju iznosi
za privatne korisnike 2,26kn / po otvaranju,
za pravne korisnike 2,26kn / po otvaranju.
Korisnici su obavješteni da uklone lokote sa svojih spremnika (80L/120L), kako bi djelatnici EKO MOSLAVINA d.o.o. mogli preuzeti spremnike.
Preporuka stanarima korisnicima je da prostore zgrada u kojima su se nalazili spremnici za miješani komunalni otpad i spremnik za biorazgradivi komunalni otpad, koriste za odlaganje papira i reciklabilnog otpada (plastika) putem za to predviđenih vreća.
U nastavku dostavljamo popis adresa korisnika javne usluge koji su predviđeni za odlaganje putem otpadomjera:
Centar 1
K.P.Krešimira od ulaza broj 1 do 25
Centar 2
K.P.Krešimira od ulaza br. 27 do 43
Kolodvorska ulaz br. 28 i 30
Kneza Trpimira ulaz br. 2 i 4
Andrije Hebranga ulazi br. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 i 24
Andrije Hebranga ulazi br. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 i 17
Kneza Ljudevita Posavskog ulazi br. 4 i 6
Korisnici na adresama:
Kneza Trpimira ulazi br. 1, 3, 5 i 7,
Andrije Hebranga ulaz br. 24,
su do sada odlagali MKO putem otpadomjera na kontejnerima. Od 01.11.2019.g., MKO će odlagati putem otpadomjera na polupodzemnim spremnicima. Korisnici su također zaprimili ključ za otvaranje polupodzemnih spremnika za BKO, papir i plastiku.
Vaša EKO MOSLAVINA d.o.o.!