Održan 6. Koordinacijski sastanak LAG-a “Moslavina”

Na 6. Koordinacijskom sastanku LAG-a “Moslavina” predstavnici jedinica lokalnih samouprava, predvođeni predsjednikom, gradonačelnikom Kutine Zlatkom Babićem, razgovarali su o provedbi LAG Natječaja. Voditeljica LAG-a Anica Lenart upoznala je prisutne s trenutnim statusom provedbe 2. i 3. LAG Natječaja, a nakon rasprave o LAG Natječajima, izneseno je kratko izvješće o radu LAG-a za 2019. godinu, gdje su osim LAG Natječaja, predstavljene i aktivnosti 1. projekta suradnje, sudjelovanja na raznim edukacijama i radionicama, partnerstva na provedbi projekata i slično.

Također, ukratko je predstavljen Financijski plan i Plan rada za 2020. godinu, a koji će se dati na usvajanje na Skupštini LAG-a koja je planirana za prosinac. Najznačajnije aktivnosti su provedba LEADER Mjere, jačanje ljudskih kapaciteta, predstavljanje LAG-a na manifestacijama te održavanja redovnih skupština, sjednica i sastanaka LAG-a.